Το γραφείο μας προσφέρει τη δυνατότητα άσκησης εξειδικευμένης δικηγορίας σε ένα τομέα του δικαίου με μεγάλες απαιτήσεις και προοπτικές. Για τον λόγο αυτό επιδιώκουμε τη συνεργασία με νέους νομικούς με υψηλό επίπεδο νομικής κατάρτισης, ιδίως στο διοικητικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Όσοι/ες νέοι/ες νομικοί θεωρούν ότι το αντικείμενο εξειδίκευσης του γραφείου ταιριάζει στις δικές τους προοπτικές καριέρας και διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του, μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους, μαζί με ένα σύντομο συνοδευτικό μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που εμφανίζεται στο τμήμα "Επικοινωνία". Όλα τα μηνύματα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια και απαντώνται εντός πέντε εργασίμων ημερών το αργότερο.